FFMM medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål og er fyldt 18 år.

 

Hvad koster det?

Et medlemskab af FFMM koster for år 2024; 250,00 Kr

Medlemsgebyr betales forud et år ad gangen, og er gældende til udgang januar efterfølgende år.

Det er kun enkeltpersoner der kan blive medlem.

 

Hvad får jeg for mit medlemskab?

Adgang til alle vore arrangementer, møder og workshops.

Råd, vejledning og en hjælpende hånd til dine projekter.

 

Hvordan bliver jeg medlem?

Henvend dig til foreningen på følgende adresse; mail@ffmm.dk

eller mød op på en af vore medlemsmøder (se kalender)

Personlig fremmøde på et medlemsmøde skal ske inden endelig indmeldelse.

Vi har en prøveperiode på 6 måneder fra oprettelse af medlemskab. 

 

Hvad forventes der af dig som medlem?

Vi forventer du er indforstået med foreningens formål og klubstandarder.

Vi forventer du aktivt deltager i møder, arrangementer og workshops.

Vi forventer du bidrager med arbejdskraft til vore arrangementer, og helst også med moduler.

 

Hvordan melder jeg mig ud?

Medlemskabet ender ved udmeldelse i skriftlig form, med en frist på 6 uger inden årets udgang.

Udmeldelse sendes til formanden for FFMM (formand@ffmm.dk) enten i skriftlig form i et brev eller som email.