Gå til hoved-indhold Skip to page footer

FFMM - drift

... afvikles efter FREMO´s koncept, hvilket betyder at alle godsvogne (alle med individuelle vognnumre), personvogne og lokomotiver udstyres med et vognkort. Dette kort er udstyret med en plasticlomme;

  • hvori der for godsvogne kan indsættes et fragtkort / omløbskort. Dette kort fortæller hvad vognen transporterer og imellem hvilke stationer/driftssteder den kører.
  • hvori der for personvogne kan indsættes et omløbskort. Dette kort fortæller hvilke tog vognen skal indsættes i og hvilke strækninger vognen skal køre.
  • hvori der for lokomotiver kan indsættes et omløbskort. Dette kort fortæller hvilke tog lokomotivet skal trække og på hvilke strækninger.

Samtidig er dette vognkort udstyret med data for den enkelte vogn/lokomotiv, et billede / en tegning af  vognen/lokomotivet samt ejerens navn.

Ved grænseoverskridende drift, kan de lokomotiver der må køre i flere lande fortsætte uden skift ved en grænsestation. Ligesom det ses ved forbilledet.

Køreplaner

Vi afvikler vor drift efter køreplaner.

I hver køreplan indgår informationer om strækningen, hastighed, sporarbejde og arbejdsopgaver.

Hver lokomotivfører følger de enkelte køreplaner og løser de opgaver hvert tog har.

Godsplaner

Gennemkørende godstog kører en stor del af anlægget igennem uden stop. Ofte kører de fra endestation til endestation, men det kan også sagtens være fra endestation til et driftsted på anlægget, eksempelvis en kombiterminal.

For rangerende godstog skal der rangeres med strækningslokomotivet på alle driftsteder hvor der er gods til / fra.

For helgodstog til driftsteder i anlægget skal vognstamme rangeres til kundespor. Det kan forekomme at der står godsvogne på kundesporet, som skal med retur.

Bemærk at godstog der køres af et el-lokomotiv, kun kan rangerer i hovedspor. På stationer hvor der rangeres uden for hovedspor, er der et diesellokomotiv til rådighed på driftstedet.

Rangerplaner

For rangerplaner gælder at disse planer trækkes som et almindelige køreplaner. Dog skal der rangeres med godsvogne på de enkelte driftsteder hvortil rangerplanen gælder.

Til disse opgaver er der ved de enkelte driftsteder et rangerlokomotiv til rådighed, eller der køres fra en nærliggende station med lokomotivet.

Eftersom udgangspunktet for driften er godset, betyder det at åbne vogne med løst gods enten skal tømmes eller læsses. Fragtkortet i lommen på vognkortet følger her godset. 

For containere og trailere er der lidt andre regler, da det er selve containeren eller traileren der er godset. 

Introduktions video til fragt i FREMO